ZAŠTO POSTATI ČLAN UDRUŽENJA/UDRUGE

Pokušavamo ukazati na važnost i značaj funkcije koju obavljaju javna komunalna preduzeća, tražeći što povoljnije uslove i ambijent za poslovanje. Naša stalna aktivnost je praćenje zakonske regulative kao osnovice stvaranja boljih uslova i ambijenta za poslovanje javnih komunalnih preduzeća.

PROJEKAT SA UNDP BiH
„Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u FBiH i promocija primjene tarifne Metodologije“

Osnovni cilj projekta "Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u FBiH i promocija primjene tarifne Metodologije" je prenos stečenog znanja i iskustava na vodovodna preduzeća u FBiH koja nisu uključena u MEG I projekt i podsticanje istih na proces reformi u sektoru vodnih usluga.

Pročitajte više >

Koje djelatnosti obavljamo?

Predlažemo neophodne zakonske, socijalne i administrativne mjere bitne za komunalnu privredu/gospodarstvo i održiv razvoj;
Pružamo podršku radi poboljšanja efikasnosti poslovanja komunalnih preduzeća/poduzeća i aktivnosti na poboljšanju uslova rada, standarda i kvaliteta rada;
Sarađujemo sa nadležnim organima vlasti i članovima Udruženja/Udruge, vezano za problematiku iz komunalnog sektora i održivog razvoja, na svoju inicijativu ili po zahtjevu;
Kreiramo prijedloge poslovnih politika i strategija;
Učestvujemo na sjednicama komisija i radnih grupa za izradu propisa, predstavljamo se u zakonodavnim i izvršnim tijelima na svim nivoima vlasti, uključujući i tijela lokalne samouprave;
Posredujemo u ime članova kod institucija vlasti i međunarodnih organizacija;
Organizujemo savjetovanja i slične skupove za djelatnosti: prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada, vodosnabdijevanje, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, proizvodnja i distribucija toplote, distribucija gasa, pogrebne djelatnosti, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, pijaca i tržnica, čišćenje i sl., radi ostvarivanja svojih interesnih i zakonskih ciljeva;
Informišemo članstvo i javnost putem web stranice, elektronskih i printanih medija i sl.;
Izrađujemo projekte koji imaju za cilj razvoj komunalnog sektora, promovisanje i brigu o održivom razvoju i zdravom okolišu;